Nghề rèn Tịnh Minh đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu tập thể

Nghề rèn Tịnh Minh đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Với mong muốn đưa sản phẩm nông cụ cầm tay của làng nghề (Rựa, cuốc, liềm, dao) bay xa hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tôi – thành viên của Ban quản lý làng nghề thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Lý kết nối các hộ sản xuất trong làng lại thành một thể thống nhất nhằm thương mại hoá. Cùng với đó, mẫu mã và chất lượng từng sản phẩm làm ra cũng sẽ đồng bộ, ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong sự nỗ lực phát triển sản xuất đã tạo nên diện mạo mới, nghề rèn Tịnh Minh được duy trì phát triển sản xuất, làm ra các sản phẩm nông cụ cầm tay sắc bén, khác biệt vượt trội so với sản phẩm cùng loại. Tuy nhiên, để dễ dàng trong việc kiểm soát chất lượng, mỗi Lò Rèn đều khắc tên của mình lên sản phẩm làm ra nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, thoả mãn nhu cầu khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *